Bezplatný hosting obrázků pro Aukro.cz
 1. New eBay's policy on external links
 2. New eBay's policy on HTTPS content
 3. Jak použít poskytnutý HTML kód?
 4. Jak mohu otočit nebo vymazat snímek v galerii?
 5. Jak mohu změnit pořadí snímků?
 6. Mohu obnovit odstraněné/propadlé galerie?
 7. Jak mohu přesunout galerii do jiné složky?
 8. Jak dlouho jsou moje obrázky/galerie uchovávány?
 9. Prémiový účet vs. bezplatný účet
 10. Jak si zakoupit prémiový účet?
 11. Proč jsou moje obrázky rozmazané nebo malé?
 12. Jak vás mohu kontaktovat?

New eBay's policy on external links

NEW: We now have a semi-automatic way of fixing your listings - click the "Update my listings" button, after you've logged in and check it out.
 • The new external links policy states that no external links are allowed in eBay listings (there are some exceptions but a 3rd party site like ours isn't one of them).
 • For our galleries this means that "free" galleries will be marked as incompatible with the new policy, because free galleries display a thumbnail which needs to be clicked to see the full image (and this is an external link).
 • The only way to stay compliant is to use the "all images large" gallery template - this template displays large images directly in the body of a listing and doesn't need to use any (external) links. The bad news is that this template is available only in the premium (paid) version of our service (the free version was ad-sponsored - without external links we're unable to display any ads)
 • If you want to convert an existing gallery to a compatible one - set its Template to "all images large", uncheck the "clickable images" option and click the "Save" button.
  You may also want to consider clearing the Watermark field (also recently banned on eBay) and the Width field (this will make the images adapt to the size of the screen - important on mobile devices).
  Then you can grab the new HTML code and paste it in your listing.

New eBay's policy on HTTPS content

NEW: We now have a semi-automatic way of fixing your listings - click the "Update my listings" button, after you've logged in and check it out.
 • Since about Summer 2017 eBay has required to host all images in listings on secure servers (https). JPEGbay has been compatible with this requirement since about August. All new galleries generated after August already use https for pictures, links etc, so they're compatible with the new policy.
 • However if your listings contain galleries uploaded before August, you should upgrade them so that they use https too. The simplest way to upgrade is simply to replace all occurences of "http://" with "https://" in your listing. You can do it manually (by editing your listing's description), or use some bulk editing tools.

Jak použít poskytnutý HTML kód?

 1. Zkopírujte náš HTML kód (zobrazí se v levém horním rohu obrazovky, když vyberete nějakou galerii).
 2. Přejděte na Aukro.cz a vytvořte svou nabídku. V poli pro popis aukce musíte přepnout na HTML editor:
 3. Nyní vložte náš HTML kód do popisu vaší aukce.
 4. Nyní můžete přepnout zpět na standardní editor. V tomto režimu byste již měli vidět svou fotogalerii.

Jak mohu otočit nebo vymazat snímek v galerii?

Při pohybu myší nad nějakým obrázek se v jeho horní části zobrazí menu se 3 ikonami.

Po kliknutí na příslušnou ikonu se obrázek otočí doleva (proti směru hodinových ručiček), doprava (ve směru hodinových ručiček), nebo se smaže.

Berte na vědomí, že k otočení dojde okamžitě, ale vymazání vyžaduje kliknutí na tlačítko "Uložit". Teprve pak dojde k vymazání snímku.

Jak mohu změnit pořadí snímků?

Použijte funkci zvanou táhni a pusť: uchopte obrázek myší (stiskněte a držte levé tlačítko myši na obrázku), přesuňte jej na jiný (cílový) obrázek (udržujte tlačítko stisknuté po celou dobu) a položte jej (uvolnění tlačítka myši).

Při zacházení s velkými obrázky může být funkce táhni a pusť poněkud neohrabaná. V takovém případě klikněte na "Seznam obrázků" a uspořádejte obrázky v tomto režimu.

Nezapomeňte kliknout na tlačítko "Uložit", aby se nové pořadí fotografií zachovalo.

Mohu obnovit odstraněné/propadlé galerie?

Ano, když je galerie smazána (a také když vyprší její platnost) je v podstatě přesunuta do složky Koš, kde je uchovávána asi jeden měsíc. Během této doby je nepřístupná pro návštěvníky.

Vše, co musíte udělat pro opětovné získání/obnovení takovéto galerie, je přesunout ji ze složky Koš do jakékoli jiné složky. Můžete ji rovněž vybrat a klepnout na tlačítko "Obnovit ". V tomto případě bude přestěhována do složky "Moje Galerie".

Pokud však odstraníte galerii, která již je ve složce Koš, bude odstraněna natrvalo.

Jak mohu přesunout galerii do jiné složky?

Použijte funkci zvanou táhni a pusť: uchopte obrázek myší (stiskněte a držte levé tlačítko myši na obrázku), přesuňte jej do cílové složky (udržujte tlačítko stisknuté po celou dobu) a položte jej (uvolněte tlačítko myši).

Jak dlouho jsou moje obrázky/galerie uchovávány?

Galerie na bezplatných účtech končí po 4 měsících bez návštěv. Je-li vaše galerie čas od času navšťevována (například když ji použijete v některých aukci), její doba platnosti nikdy nevyprší a nebude tak nikdy odstraněna.

I v případě, že galerie nejsou navšťevovány a blíží se konec doby jejich platnosti, stále je možné tuto dobu kdykoliv prodloužit. Je pouze vyžadován váš manuální zásah, který lze zredukovat na výběr galerií, u nichž chcete prodloužit dobu platnosti a zmáčknutí tlačítka. Pokud tak učiníte, zmíněna lhůta 4 měsíců platnosti bude resetována.

Galerie na prémiových účtech nevyprší vůbec.

Prémiový účet vs. bezplatný účet

Rozdíly mezi prémiovým účtem a bezplatným účtem jsou:
 • S prémiovým účtem máte možnost vkládat velké fotografie přímo do těla stránky vaší nabídky/aukce. U bezplatných účtů obsahuje tělo stránky vašich aukcí pouze miniatury, na které musíte kliknout pro zvětšení. Zvětšená verze se otevře na nové stránce (zvané"strana galerie").
 • Volné účty mohou mít na některých stránkách galerie zobrazované reklamy. Nebudeme zobrazovat žádné rušivé reklamy (otravné pop-up okna atd), ale určité reklamy tam i přesto budou. Na prémiových účtech nejsou používány stránky galerie (zvětšování není nutné), ale pokud je i tak chcete používat, žádné reklamy na nich nebudou zobrazovány.

Ceny za prémiový účet jsou:

 • 9 dolarů za 3 měsíce (odpovídá 3 dolarům za měsíc)
 • 19 dolarů za 12 měsíců (odpovídá 1,6 dolaru za měsíc)
A jako bonus je premiový účet zakoupený na ViceFotek.cz rovněž platný na našich sesterských stránkách CrossItems.com které vám umožní kžížovou propagaci pro vaše položky na Aukro.cz. Tímto způsobem platíte pouze jednou a přitom získáte prémiové účty na dvou různých webových stránkách.

Jak si zakoupit prémiový účet?

Premiový účet můžete vyzkoušet na 1 měsíc zdarma a využití této příležitosti vám rozhodně doporučujeme.

Budete si tak moci ověřit, zda prémiové funkce vyhovují vašim požadavkům a nebudete muset utratit ani korunu. Chcete-li aktivovat bezplatnou zkušební dobu, stačí pouze stisknout tlačítko.

Chcete-li získat premiový účet (ať už zdarma nebo ne), postupujte takto:

 • přihlašte se na ViceFotek.cz
 • klepněte na odkaz "Nastavení" v pravém horním rohu obrazovky
 • vyberte kartu "Platby"
 • zde si můžete buď aktivovat 1 měsíční zkušební dobu zdarma kliknutím na tlačítko "Aktivovat zkušební dobu" nebo si vybrat, na jak dlouho si chcete zakoupit premiový účet a zaplatit přes PayPal.
Berte na vědomí, že naše PayPal platby se automaticky neopakují, takže pokud nechcete prodloužit trvání vašeho premiového účtu, nemusíte nic dělat. Prostě neplaťte a předplatné prémiového účtu časem samo skončí.

Proč jsou moje obrázky rozmazané nebo malé?

Toto se stane, když vložíte velké obrázky do těla popisu vaší nabídky, aniž byste vlastnili premiový účet. Nestane se to, pokud použijete HTML kódy poskytnuté na ViceFotek.cz.

Pokud už se vám stalo, můžete buďto znovu upravit popis aukce, odstranit odkazy na velké obrázky a vložit HTML kód zkopírovaný z ViceFotek.cz NEBO si můžete aktivovat zkušební dobu, což zaručí, že vaše snímky nebudou rozmazané po dobu jednoho měsíce (až do uplynutí zkušební doby).

Jak mohu kontaktovat ViceFotek.cz?

If there is a problem with your payment please contact support@fastspring.com.
 • If your question is related to some auction or gallery, please send us its IDs and/or address so that we have something specific to check.
 • Also tell us what email you use to log in to ViceFotek.cz (it may be different from the email you write from).
The preferred way to contact us is to write email to info@vicefotek.cz.

You can also write us via eBay - our username is JPEGbay.

If you want you can check out our little forum and post a message there.

If we don't reply (and we're supposed to), that's most likely because our response was rejected by your e-mail provider and was marked as spam. You may try to log into your email account (perhaps its webmail interface) and check your SPAM folder - hopefully our e-mail will be there.